КООРДИНАТОРИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ:

Координатор дуальної освіти від університету
ТОДЕРЮК Ірина Валеріївна – Директор Центру підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів

Контакти:
тел.: (0542) 701082
тел.: 0990690728
email: ipod_snay2015@ukr.net
40021 м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва 160, головний корпус, кабінет № 221.

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Координатор дуальної освіти
МАСИК Ігор Миколайович – заступник декана з наукової та з організації проходження навчально-виробничих практик

Контакти:
тел.: 0662036857
email: masikigor@ukr.net

 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Координатор дуальної освіти
РУБЦОВ Ігор Олександрович – доцент кафедри «Генетики, селекції та біотехнології тварин»

Контакти:
тел.: 0509583531
email: rubtsov_igor68@ukr.net

 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Координатор дуальної освіти
ГРЕБЕНИК Наталія Петрівна – доцент кафедри «Акушерства та хірургії»

Контакти:
тел.: 0500571090
email: greb.nata@ukr.net

 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Координатор дуальної освіти
КАЛНАГУЗ Олексій Миколайович – старший викладач кафедри «Агроінжинірингу»

Контакти:
тел.: 0502209198
email: fakyltet-mex@ukr.net