Дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25% до 60% загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

 

Дуальна форма здобуття освіти передбачає здобуття освіти, шляхом поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації на основі договору.

 

ДУАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ: З чого почати?

 

 

ДУАЛЬНА ОСВІТА: Відповіді на ключові питання

 

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ
для здобувачів вищої освіти:

– набуття професійного практичного досвіду в умовах сучасного виробництва (розвиток hard skills);
– офіційне працевлаштування ще до закінчення навчання у закладі вищої освіти;
– набуття трудового стажу, необхідного для подальшого професійного зростання, а також реалістичного бачення власного кар’єрного шляху;
– збільшення фінансових можливостей за рахунок грошової винагороди (заробітної плати);
– розвиток soft skills;
– підвищення власного рівня конкурентоспроможності на ринку праці.

 

ОБМЕЖЕННЯ НАВЧАННЯ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ
для здобувачів вищої освіти:

– недоцільність переведення на першому курсі;
– можливість переведення здобувача виключно з денної форми навчання;
– неможливість реалізації на всіх спеціальностях.

 

Шановні здобувачі освіти, якщо Вас зацікавила інформація щодо переходу на дуальну форму здобуття освіти, будь ласка, зверніться до координатора дуального навчання на факультеті

(Координатори дуального навчання).

 

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ:

– Методичні рекомендації щодо впровадження дуальної форми здобуття освіти
Переглянути або завантажити

– Дуальна освіта очима добувачів
Переглянути або завантажити

– Аналітичний звіт «Думки здобувачів освіти про дуальну освіту» за результатами дослідження обізнаності здобувачів освіти про дуальну форму здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті із її запровадження на рівні фахової передвищої та вищої освіти України
Переглянути або завантажити

– Аналітичний звіт за результатами першого року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти
Переглянути або завантажити

– Аналітичний звіт за результатами другого року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти
Переглянути або завантажити

– Аналітичний звіт за результатами третього року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти
Переглянути або завантажити

– Аналітичний звіт 2022/2023 за результатами четвертого року проведення експерименту із запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти
Переглянути або завантажити

 

– Інфографіка про дуальну форму здобуття освіти
Переглянути або завантажити