НОРМАТИВНА БАЗА ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між закладом вищої освіти та роботодавцем (підприємством, установою, організацією тощо), що передбачає:

– порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його праці;
– обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на робочому місці;
– зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на робочому місці;
– порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому місці.

 

НАКАЗ ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ З ПІДГОТОВКИ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ У СУМСЬКОМУ НАУ № 416-К від 28.11.2019 р.
Переглянути документ

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУМСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Схвалено Вченою радою Сумського НАУ та введено в дію Наказом Ректора
Переглянути документ

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ СУМСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ АГРАРНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ТА ПРОЄКТОМ “ДУАЛЬНА ОСВІТА ДЛЯ УКРАЇНИ”

Переглянути документ

 

Якщо Вас зацікавила інформація щодо переходу на дуальну форму здобуття освіти, будь ласка, зверніться до координатора дуального навчання на факультеті

(Координатори дуального навчання).