ДУАЛЬНА ОСВІТА: НАВЧАННЯ «MUST HAVE»

Дуальна освіта – вже стала трендом, що поєднує якісне навчання та роботу за фахом! Все більше компаній розглядають дуальну освіту – як можливість формування кадрового резерву, а все більше студентів – як можливість успішного старту кар’єри ще під час навчання. Організація дуального навчання у закладі освіти – справа відповідальна та багатоступенева. Почасти наявність чітких алгоритмів суттєво спрощують виконання поточних завдань координаторів та кураторів дуального навчання. Розвиток дуальної освіти вимагає від ЗВО впровадження актуальніших стратегій та постійного оновлення знань відповідальних осіб.

Координатори та куратори дуальної освіти, а також гаранти освітніх програм Сумського національного аграрного університету долучилися до масштабного навчання за програмою «Підвищення кваліфікації з питань впровадження дуальної форми здобуття освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти». Організатором заходу виступила Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

З 20 березня слухачі встигли: опанувати специфіку нормативної бази для запровадження ДФЗО, розробили критерії відбору роботодавців-партнерів та здобувачів дуального навчання, удосконалили навички роботи з банком вакансій, розробили дорожню карту взаємодії університет та роботодавець-партнер, вивчали зовнішні ПР-комунікації та практикувалися у створенні постів для соціальних мереж, сформували покроковий алгоритм переведення здобувачів з денної форми на дуальну форму здобуття освіти. Важливо зауважити, що після кожного заняття координатори та куратори ДФЗО, а також гаранти освітніх програм виконують персональні практичні роботи, а отже отримані знання відразу закріплюються на практиці та впроваджуються у роботу.

Підвищення кваліфікації ще триває, але вже сьогодні варто подякувати організаторам за їх прекрасну ініціативу та високопрофесійний підхід до вибору лекторів навчання. Ми беззаперечно переконані, що оновлені знання у сфері дуального навчання зроблять свій вагомий внесок у розвиток та популяризацію дуальної форми здобуття освіти!

Детальніше про дуальну освіту у Сумському НАУ: https://dual.snau.edu.ua/
Детальніше про ДУ «НМЦ ВПФО»: https://nmc-vfpo.com/
Детальніше про Програму підвищення кваліфікації: https://nmc-vfpo.com/programa-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-z-pytan-vprovadzhennya-dualnoyi-formy-zdobuttya-osvity-u-zakladah-vyshhoyi-ta-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/