СУМСЬКИЙ НАУ ДОЛУЧАЄТЬСЯ ДО ІНІЦІАТИВИ МОН ІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

З розвитком новітніх технологій практично у кожній із галузей виробництва, включаючи аграрну, перед закладами вищої освіти постає непростий виклик – підготувати фахівця, який не лише володіє широким спектром теоретичних знань, а й може успішно застосовувати їх на практиці. В розвинутих країнах цю проблему ефективно вирішують за допомогою методів дуальної освіти.

Цей спосіб навчання передбачає поєднання навчання у закладі вищої освіти та навчання безпосередньо на виробництві, в установах та організаціях. Водночас не варто плутати такий метод навчання з вдало організованою практикою. При дуальній освіті студент має можливість щойно отримані знання закріпити на практиці, не відкладаючи це на пів року чи рік.

Для того, щоб напрацювати оптимальні форми дуальної освіти Міністерство освіти України впроваджує експеримент, в якому братимуть участь 44 українські виші протягом 4х років.

“Нині законодавче поле щодо дуальної освіти знаходиться на стадії формування. Адже вперше таке поняття як дуальна освіта зазначається у Законі “Про освіту” 2017 року. Для того, щоб нова нормативка була ефективною та дієвою, зараз нам потрібно напрацювати кілька моделей, які, зокрема, регулюватимуть взаємодію університетів, роботодавців та студентів. До експерименту долучений широкий перелік закладів, які відпрацьовуватимуть різноманітні формати співпраці з роботодавцями”, – зазначив генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Олег Шаров.

Долучився до ініціативи МОНу Сумський національний аграрний університет При цьому дуальна форма освіти у СНАУ впроваджуватиметься за 5 спеціальностями: “Агрономія”, “Агроінженерія”, “Ветеринарна медицина”, “Технології виробництва та переробки продукції тваринництва”, “Харчові технології” .

Важливо, що учасниками експерименту стали роботодавці різних напрямів: ІТ-компанії, конструкторські бюро, банки, промислові, харчові та аграрні підприємства.