ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДФЗО: УСПІХИ ТА ПРОБЛЕМИ ТРЕТЬОГО РОКУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПІЛОТНОГО ПРОЄКТУ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»

23 Листопада відбулася конференція «Дуальна форма здобуття освіти: успіхи та проблеми третього року запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти України». Організаторами конференції виступили: науково-методичний центр ВФПО в партнерстві з Фондом ім. Фрідриха Еберта.

Сумський НАУ та його відокремлені структурні підрозділи прийняли участь у конференції. З жовтня 2019р. наш університет є учасником пілотного проєкту з впровадження ДФЗО в Україні. Окремі складові досвіду Сумського НАУ з заданої тематики, були відображені в тезах доповіді: “Дуальна освіта впровадження та розвиток на прикладі ЗВО аграрного спрямування”. Учасники Конференції обмінялися думками з актуальних питань пов’язаних з реалізацією пілотного проєкту. Зокрема, серед основних питань обговорення були: вплив війни на впровадження і розвиток ДФЗО; навчально-методичне забезпечення ДФЗО; міжнародний досвід підготовки фахівців за дуальною формою; досвід та проблеми впровадження ДФЗО в закладах вищої та фахової передвищої освіти України.

Партнери проєкту з реалізації ДФЗО (представники бізнесу) наголосили на питаннях необхідності створення єдиної спільної бази даних документального супроводу процесів ДФЗО, розробки професійних стандартів для студентів, які залучаються до участі у пілотному проєкті.

Під час конференції учасники не тільки поділилися досвідом щодо впроваження ДФЗО, обговорили практичні шляхи вирішення складнощів реалізації, але й набули нових професійних знайомств, обмінялися контактними даними за для посилання співпраці та спільного розвитку проєкту з реалізації дуальної освіти в Україні.