СУМСЬКИЙ НАУ ПОСИЛЮЄ СПІВПРАЦЮ З ГРУПОЮ КОМПАНІЙ «ГЛОБИНО»

Співпраця з провідними підприємствами аграрного сектору економіки України є одним із пріоритетних завдань Сумського НАУ. Підготовка конкурентоздатного, адаптованого до умов виробництва фахівця та невпинний розвиток технологій вимагають якісної інтеграції бізнесу, освіти і науки.

19 жовтня відбулася робоча зустріч представників Сумського НАУ та ГК «Глобино». Основним меседжем зустрічі було посилення співпраці з провідним стейкхолдерами в контексті розвитку дуального навчання з метою поглиблення фахових компетентностей здобувачів вищої освіти.

Група компаній «Глобино» динамічно розвивається, а тому розширює діапазон актуальних професій. З жовтня 2023 року здобувачі спеціальностей «Транспортні технології» та «Агроінженерія» матимуть змогу навчатися за дуальною освітою або проходити практичну підготовку на базі виробничих підрозділів ГК «Глобино». Усвідомлюючи необхідність постійного навчання персоналу, представники підприємства розповіли про можливості онлайн-платформи «Академія Глобино», а також про оновлені карти навчання і стажування здобувачів.

Під час конструктивного діалогу представники Сумського НАУ наголосили на важливості планування та узгодження графіків дуального навчання і практичної підготовки таким чином, щоб здобувач міг опанувати всі складові технологічного процесу. З метою усунення складнощів, що перешкоджають інтенсивному залученню здобувачів Сумського НАУ до роботи на базі підприємств ГК «Глобино», було напрацьовано цілий пакет заходів, спрямованих на здійснення якісної інформаційної кампанії серед студентства.

Також під час заходу сторони обмінялися взаємними пропозиціями щодо майбутніх робочих візитів, щоб ознайомитися з новаціями матеріально-технічних баз.

За результатами робочої зустрічі сторони досягли домовленостей щодо:

Беззаперечно переконані, що реалізація напрацьованих домовленостей під час робочої зустрічі позитивно вплине на посилення співпраці Сумського НАУ та ГК «Глобино» та сприятиме якісній підготовці фахівців.

Більше про дуальну освіту: https://dual.snau.edu.ua/ .

ГК «Глобино»: https://corp.globino.ua/.